วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Wat Thai Tasmania History

Wat Thai Tasmania Historyวัดไทยในรัฐแทสเมเนีย

              นับตั้งแต่คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ได้ส่งพระธรรมทูตมาปฎิบัติศาสนากิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลาอันยาวนาน งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เจริญและขยายออกเป็นลำดับ จึงทำให้เกิดมีวัดไทย ของคณะธรรมยุติขึ้นในประเทศออสเตรเลียเกือบทุกรัฐ เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มาก เกาะแทสเมเนียเป็นอีกรัฐหนึ่งที่ยังไม่มีวัดไทยเลย ถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมทูตมาประจำอยู่ในประเทศนี้นานแล้วก็ตาม เนื่องจากชุมชนคนไทย ยังมีน้อย
              จนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช 2553 ที่ผ่านมา พระปรีชาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะสงฆ์ธรรมยุติ ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านได้เคยเดินทางมาเยี่ยมเยียนพุทธศาสนิกชนชาวแทสเมเนียหลายครั้ง ได้ติดต่อกับคุณธิดา เรืองฤทธิ์ และ คุณยุวดี Tyler ถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างวัดไทยขึ้นในรัฐแทสเมเนีย พระปรีชาญาณวิเทศจึงได้ส่งพระภิกษุ 3 รูป มาประจำอยู่ที่นครโฮบาร์ทก่อนโดยมี พระโสภณธรรมาภรณ์ , พระครูปลัดสมศักดิ์ ปัณฑิโต และ พระปลัดสมบัติ ชยสัมปัณโน
                เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โดยได้รับการอุปถัมภ์ จากคุณยุวดี ถวายบ้านให้พักอยู่ชั่วคราวก่อนจนกว่าจะหาที่พักได้ ที่บ้านเลขที่ 21 Cromwell Street Battery Point, Sandy Bay ส่วนคุณยุวดีได้ย้ายไปพักอยู่ที่บ้านคุณ ธิดา เรืองฤทธิ์ จนกระทั่งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 พระสงฆ์จึงได้ย้ายเข้าพักที่บ้านเช่าเลขที่ 493 Churchill Avenue, Sandy Bay. จนถึงปัจจุบัน
                กิจกรรมงานแรกที่คณะสงฆ์และชุมชนคนไทยในนครโฮบาร์ท ร่วมกันจัดคือ งานจุดเทียนชัย ถวายพระพร และ ปฎิบัติธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ รองประธาน คณะสงฆ์ และพระมหาวิรัติ สุเมธิโก จากวัดพุทธรังษี แอนนัลเดล ได้เดินทางมาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีคนไทยและชาวต่างชาติร่วมงานประมาณ 200 คน
              การมีพระสงฆ์ไทย มาประจำอยู่ที่นครโฮบาร์ท ได้รับการบอกกล่าวกันในหมู่ชุมชนคนไทย เป็นลำดับเรื่อยมาและได้รับการสนับสนุนจากแรงศรัทธาด้วยดี
จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการพากเพียร พยายามที่จะให้วัดไทยเกิดขึ้นในรัฐทัสมาเนียต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น