วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แจ้งข่าวสมาชิก เกี่ยวกับวัด

               แจ้งข่าวสมาชิก เกี่ยวกับ วัด ตั้งแต่วันที่ 15 May 2012 ทางวัดทัสมาเนียจะมีพระสงฆ์ประจำอยู่รูปเดียวคือท่าน พระไพรทูนย์ ทางชมรมธรรมรักษ์เพิ่งได้รับทราบจากทางท่านพระอภัยศักย์ เนื่องด้วยท่านต้องกลับไปประจำอยู่ที่วัดแคมเบอร์ร่า โดยยังไม่มีหมายกำหนดกลับมาทางแทสมาเนีย
             ทางชมรมจึงได้เรียนมา ให้สมาชิกวัดได้รับทราบ พวกเรารู้สึกเสียใจและไม่อยากให้ท่านจากเราไป

            ใน ณ ขนะนี้ ทางชมรมจึงได้เขียนจดหมายถึงทางท่านเจ้าคุณ ณ วัดไทยในแคมเบอรร่า ให้พิจารณา ให้ท่านพระอภัยศักย์ได้กลับมาประจำอยู่ที่แทสมาเนียต่อไป ด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามรอยพระพุทธศานาและปฐิปทาของท่านที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชมรมธรรมรักษ์ ด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อชุมชนคนไทยเรา ได้ร่วมแรงร่วมใจ เป็นหัวหน้านำทางให้พวกเราชุมชนคนไทย ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่ง เดียวกัน
             โดยการใช้ธรรมะ ที่ท่านเมตตา กรุณาสั่งสอน ด้วยการชักชวนให้ คนที่สนใจปฏิบัติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และสร้างสรร ความคิด เรื่องกิจกรรมในด้านอื่นๆ อาทิเช่น สอนภาษาไทย และ แทรกซ้อนด้วยการสอนธรรมะแด่ลูกหลานไทยในแทสมาเนีย เสมือนหนึ่งท่านคือเพรชแห่งธรรม ที่นำพาเมล็ดพันธ์ ของพุทธศาสนามา ปลูกในหัวใจคนไทยและชาวพุทธ ให้งอกงามต่อไป
             ด้วยอนิสงส์จากการให้ธรรมะเป็นทานนี้ พวกเราขอน้อมบูชาอาจริยคุณแด่ท่าน พระอภัยศักย์ พระผู้อุทิศชีวิตเป็นแสงแห่งประทีปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้กลับมาประจำอยู่ ณ วัดแทสมาเนียในการต่อไป ขอให้พวกเราที่เป็นสมาชิค ได้น้อมนำคำสั่งสอนของท่านมาเป็นแนวธรรมในการดำเนินชีวิตให้อย่างราบรื่นผาสุข ให้สมเจตนาของท่านพระอาจารย์ที่ท่านได้เสียสระเมตตาชี้ทางสว่างให้แก่พวกเราชาวพุทธในแทสมาเนีย
                กราบ สาธุ ค่ะท่าน และในโอกาสนี้ จะแนบ บทความธรรมที่ท่านได้เขียนไว้ ให้พวกเรา เพื่อจะใส่ใน  newsletter ของวัดมาให้สมาชิกได้อ่านกันก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น